Partners

Tag Archives: Concurrentie

Discussie Duurzaamheid of Mededinging

Discussie: Duurzaamheid of Mededinging? [Longread]

Micro-economie – Dit artikel gaat over de netelige kwestie of de economische ideeën van duurzaamheid en mededinging op gespannen voet met elkaar staan. Voor dit artikel heb ik een interview afgenomen met prof. E.E.C. van Damme, hoogleraar economie aan Tilburg University, om insights te krijgen over deze twee concepten. De aanleiding van dit stuk is een artikel van Van Damme (2017) genaamd ‘Goede marktwerking en overige publieke belangen’ in het economisch tijdschrift Markt en Mededinging (M&M) en zal dan ook de leidraad vormen.