Partners
Foto GR

Waarom u de komende Gemeenteraadsverkiezingen gaat stemmen

Albert Rutten
Albert Rutten is currently a first year research master student at Tilburg University. He is particularly interested in the fields of banking supervision, labor economics, and macroeconomics.

Over iets minder dan een maand staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Net als de landelijke verkiezingen vinden deze eens in de vier jaar plaats (tenzij gemeenten bestuurlijk worden samengevoegd, dan wijkt het patroon wat af).

Maar hoe belangrijk zijn deze verkiezingen eigenlijk? Het opkomstpercentage ligt vaak rond de 50%. Dat is ongeveer 25%-punt lager dan bij de Tweede Kamer Verkiezingen. Dit is misschien ook wel te verklaren als u de volgende redenering volgt.

Iedereen wil een fijne plek om te wonen. Hiermee bedoelen we een plek waar het veilig is, er geen sprake is van overlast, de gemeentelijke belastingen laag zijn (denk aan rioolheffing, OZB-tarief, reinigingsheffing, etc.) en je tegen een redelijke prijs een nieuw paspoort of een nieuwe ID-kaart kan aanvragen. Iedere politieke partij zal deze visie onderschrijven.

Dus waarom dan stemmen als alle partijen hetzelfde willen? Had toenmalig minister Zalm dan toch gelijk toen hij beweerde dat het een beter idee was om van de Gemeente een uitvoeringsloket te maken en de gemeenteraadsverkiezingen af te schaffen? Met andere woorden: waarom zouden gemeenteraadsverkiezingen in hemelsnaam belangrijk kunnen zijn?

Laat ik in deze column een poging doen om uit te leggen waarom stemmen dan toch belangrijk is. En het antwoord is eigenlijk vrij logisch: het argument hierboven klopt van geen kant. Want als het verhaal hierboven zou kloppen, zou iedere gemeente bijvoorbeeld op het gebied van misdaadcijfers dezelfde cijfers kunnen overleggen? U voelt al aan dat dit niet het geval is.

En als u dat niet gelooft, dan kijkt u even op de volgende site (klik hier). Op deze site kunt u (een groot aantal) gemeenten vergelijken met hoe goed ze scoren op bepaalde gebieden in vergelijking met andere gemeenten of met het gemiddelde in Nederland.  Daarnaast is een voordeel van deze site dat je actuele data tot je beschikking hebt die relatief makkelijk te interpreteren is.

Ter illustratie: stel ik ben geïnteresseerd hoe Tilburg het doet in vergelijking met “Nederland” (d.w.z. het gemiddelde in Nederland) als het gaat om openbare orde en veiligheid. Een snelle blik op de grafieken laten zien dat Tilburg een relatief groter probleem heeft met de openbare orde & veiligheid in vergelijking met “Nederland”. Eenzelfde vergelijking kan bijvoorbeeld ook worden uitgevoerd op het gebied van onderwijs. En na het aandachtig bestuderen van de gegevens komt men al gauw tot de conclusie dat de gemeente Tilburg het ook hier slechter doet dan het gemiddelde in Nederland.

En na ongeveer vijftien minuten rondgekeken te hebben op deze site en ook verschillende gemeenten met elkaar vergeleken te hebben, ziet u inderdaad dat er een groot verschil is. Met andere woorden: de bovenstaande redenering pakt in de praktijk totaal anders uit. En daarom heeft u ook besloten om dit jaar te gaan stemmen. U heeft immers net gezien dat stemmen op tal van terreinen wel degelijk een verschil kan maken.

Maar goed dan bent u eruit om te gaan stemmen, maar hoe weet u nou op welke partij u moet stemmen?  Ook daarvoor begint u weer bij de bovengenoemde site en bedenkt u voor uzelf welke domeinen u nou belangrijk vindt. Als u onderwijs belangrijk vindt, dan gaat u opzoek in de partijprogramma’s of er iets over schoolverzuim en voortijdige schoolverlaters vermeld staat, en hoe deze partij wat aan dat probleem gaat doen (en hetzelfde doet u waarschijnlijk ook voor een aantal andere issues). Mocht er nou niks over instaan, dan vraag je het gewoon aan de politieke partijen als ze aan het flyeren zijn. Kunnen ze u geen antwoord geven, weet u gelijk waarop u niet moet stemmen.

En na het volgen van dit stappenplan, zult u vanzelf zien dat er één of twee partijen overblijven. Dan even nadenken welke issues u nou echt het belangrijkste vindt om vervolgens op 21 maart uw stem uit te brengen.

De schrijver van dit artikel is verkiesbaar op lijst 3 plek 7 in zijn eigen woonplaats (niet Tilburg).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *